گیج اختلاف فشار

در حال نمایش یک نتیجه

فروش گیج اختلاف فشار از بهترین برندها در ایمن کنترلز

برای بررسی، اندازه گیری و نمایش اختلاف بین دو فشار در تجهیزات شیمیایی و پتروشیمی
از گیج های اختلاف فشار استفاده می شود.

ایمن کنترلز با بیش از ده سال سابقه تامین و فروش تجهیزات ابزار دقیق، هرآنچه شما
برای ایمنی و اندازه گیری در صنعت نیاز داشته باشید را با بهترین کیفیت و قیمت در اختیارتان خواهد گذاشت.