بهترین نمایندگی فروش شیر برقی ضد انفجار Bifold

امروزه شیر برقی ضد انفجار یکی از محصولات مهمی می باشد که در صنایع تولیدی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
این محصول برای تامین امنیت پروژه های مختلف یک ابزار پرکاربرد و مهم می باشد.
در کل از این محصول در صنایع مختلف ایمنی از جمله پیش نیازها به شمار می رود و بروز یک خطا و یک اشتباه کوچک می تواند یک صنعت بزرگ را از بین ببرد.
ایمنی در صنایع مختلف به قسمت های متعددی تقسیم می شود که یکی از این بخش ها استفاده از ابزارآلات و قطعات استاندارد در پروژه می باشد.
اگر در یک صنعت کوچک و یا بزرگ از قطعات استاندارد و ایمن استفاده گردد، بدون شک تا میزان زیادی از بروز اتفاقات غیرقابل جبران در آن جلوگیری می شود.
در این مقاله بهترین نمایندگی فروش شیر برقی ضد انفجار Bifold را به شما معرفی خواهیم نمود.

جهت مطالعه ادامه مطالب ذیل با ما همراه باشید.

شیر برقی چیست؟

شیر برقی به شیری می گویند که با استفاده از برق و نیروی مغناطیسی عمل می کنند.
شیر برقی یا سلونوئید ولو یه سیم پیچی که در اطراف یک هسته آهنی پیچیده شده و هنگامی که جریان الکتریسته از آن عبور می نماید، تولید میدان مغناطیسی می کند.
نیروی مغناطیسی موجب حرکت خطی هسته می گردد پس بدین ترتیب شیر برقی انرژی الکتریکال را به حرکت خطی تبدیل می کند.
شیر برقی وسیله ای الکترومگنتیک می باشد که برای کنترل گاز یا سیال استفاده می شود.
کنترل شیر برقی با استفاده از جریان الکتریکی در کویل شیر برقی کنترل می گردد.
هنگامی که جریان الکتریسیته از کویل عبور می کند میدان مغناطیسی به وجود می آید.
و موجب حرکت هسته آهنی می شود و به این وسیله مسیر جریان باز و بسته می گردد.
این شیر برقی ها با توجه به روش عملکرد با فرمان از راه دور کنترل می شوند.
نمایندگی فروش شیر برقی ضد انفجار Bifold | ایمن کنترلز
خرید شیر برقی ضد انفجار Bifold با قیمت مناسب | ایمن کنترلز

انواع شیر برقی

معمولاً شیر های برقی در دو نوع بسته (NC) و باز (NO) دسته بندی می شوند که در حالت بسته نیروی وارد شده به شیر موجب باز شدن شیر و مسیر سیال می شود و در حالت باز برعکس است.
برای شیر های بزرگ که برای باز و بسته کردن ان نیاز به نیروی بزرگ باشد، از عملگر ها یا اکچویتور ها استفاده می گردد که این عملگر ها دارای انواع خطی و دورانی است.
این عملگر دارای سه نوع الکتریکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی است.
شیر های برقی می توانند در مکان های مستعد انفجار نیز مورد استفاده قرار گیرند که در این شرایط باید از نوع ضد انفجار استفاده کرد.

به نوع دیگر شیر برقی که به شیر برقی غیر مستقیم یا پایلوت گفته می شود.
در این شیر برقی ها از فشاری که از ورودی شیر وارد شده و برای بسته نگه داشتن شیر استفاده می شود که با صرف انرژی کمتری می توان حجم زیادی را عبور دهد.

اجزای شیر برقی

 1. بدنه
 2. فنر
 3.  سیم پیچ
 4. میله فلزی
 5. دریچه خروج
 6. ورودی سیال
 7. خرووجی سیال
 8. قاب سیم پیچ
 9. اتصال سیم ها

نحوه عملکرد شیر برقی در زمان قطع برق

ﺷﻴﺮ برقی ﺩﺍﺭﺍی یک ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻭ یک ﺳﻮﺯﻥ ﻭ ﻣﺠﺮﺍی ﻋﺒﻮﺭ می باشد.
هنگامی ﻛﻪ ﺑﺮﻕ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﻗﻄﻊ می باشد، ﺳﻮﺯﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﻓﻨﺮی ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﺍی ﻋﺒﻮﺭ ﺭﺍ می ﺑﻨﺪﻧﺪ.
زمانی ﻛﻪ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﺩﺍﺭ می باشد، ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﻛﻨﺪ، باعث ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﺷﺪﻥ ﻫﺴﺘﻪ می شود ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ موجب ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﺷﻴﺮ برقی می شود.
توجه نمایید ﻛﻪ ﺷﻴﺮ برقی ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ افقی ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ.
بعضی ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺳﺘﯽ می باشند ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺁن ها را ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ نوع ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻣﺪﺍﺭ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺭﺩ.

نکات حائز اهمیت در انتخاب شیرها

 1. ﻧﻮﻉ ﺷﻴﺮ
 2. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻫﺎﻧﻪ
 3. ﻭﻟﺘﺎژ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ آن ﻫﺎ
 4.  ﻧﻮﻉ ﻭﻟﺘﺎژ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ
 5. ﻧﻮﻉ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﻫﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
 6. ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻮﺩﻥ آن ها
 7. ﻣﻮﺍﺩ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺮ می تواند ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ کند.

مزایای شیر برقی

 1. ﮐﺎﺭﺑﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻧﻴﺮﻭی ﺍﻧﺪک ﺳﺎﺯ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺷﻴﺮ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی کند.
 2. ﮐﺎﺭﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ آن را ﮐﻨﺘﺮﻝ نماید ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﺮﻣﺎﻥ
 3. ﻧﺼﺐ ﺩﺭ مکان های ﺧﻄﺮ ﻧﺎک ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍی ﺑﺨﺎﺭ ﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﻍ می باشند.
 4. زمانی ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ کنید، ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ باعث ﺗﺨﻠﻴﻪ آسان تر ﺳﻴﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
نمایندگی فروش شیر برقی ضد انفجار Bifold | ایمن کنترلز
ایمن کنترلز بهترین نمایندگی فروش شیر برقی ضد انفجار Bifold در تهران

نمایندگی فروش شیر برقی ضد انفجار Bifold

ایمن کنترلز بهترین نمایندگی فروش شیر برقی ضد انفجار Bifold در تهران است.
این شرکت این محصول را با کیفیتی بالا و قیمتی مقرون به صرفه به شما سروران ارائه می کند.

کلام آخر

ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩی را ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی امکان دارد ﻓﺸﺎﺭ اعمالی ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﻤﻞ شیر انتخاب شده ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐ می بیند ﻭ ﺍﺛرﺍﺕ نامناسبی ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ می ﮔﺬﺍﺭﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ نادرستی ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ نمایید، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﺍی ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ باشد ﻭ ﺷﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ طور ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺩﺭ تمام ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ می ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﻴﺮ ﺁﺳﻴﺐ خواهد دید.
پس ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ عمومی ﺷﻴﺮی ﺭﺍ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ می ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻳﺪ.

شما سروران گرامی می توانید جهت دریافت مشاوره رایگان و استعلام از هزینه تامین تجهیزات ضد انفجار با مشاوران ما در ارتباط باشید.

از همراهی همیشگی شما سروران گرامی سپاس گزاریم
تحریریه ایمن کنترلز

راه های ارتباطی

آدرس دفتر مرکزی : تهران – سهروردی – خیابان بهار شیرازی – رو به روی اداره پست – مجتمع امین – طبقه ۷ – واحد ۲۷

۰۲۱۸۸۸۱۱۱۳۲

۰۲۱۸۸۳۴۴۱۱۲

۰۹۱۲۹۲۲۳۳۰۶

۰۹۱۲۹۵۳۶۴۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *