بارومتر با مایع جیوه یک وسیله اندازه گیری فشار اتمسفر است و به عنوان یک استاندارد برای کالیبراسیون سایر ابزار آلات به کار می رود.

این فشار سنج با یک لوله ته بسته با خلاء کامل یک فشار مطلق واقعی را اندازه گیری می ­کند.

عمل کرد این نوع فشار سنج مشابه مانومتر ها می­ باشد.