سوئیچ باکس آلومینیومی ضد انفجار برند WESTLOCK

SWITCH BOX   SENSOR CODE: NJ2-V3-N    EX BEACON  WESTLOCK

Aluminium explosionproof enclosure  EX BEACON  WESTLOCK

سوئیچ باکس آلومینیومی  ضد انفجار برند WESTLOCK

وضعیت: نو با کارتن

موجودی: 3

A70PLM

مشخصات:

Ex d Explosion Proof/Flameproof
ATEX/IEC

Local Beacon II™ visual indicator

SENSOR CODE: NJ2-V3-N

Aluminium enclosure with black powder coating finish

Available in rugged stainless steel

Flanged lid with 4-Fixing cover screws

Touchset™ cams for quick setting

Pre-wired and numbered terminal strips with generous working space
Max. 4 x multiple conduits for easy wiring with certified blanking plugs

Wide range of switches and sensors

Optional position feedback

NAMUR mounting to actuators

Switches: 1, 2, 3 or 4 x V3 SPDT mechanical switches.
1 or 2 x DPDT mechanical switches.
1, 2, 3 or 4 x Inductive proximity sensors.
1, 2, 3 or 4 x Magnum XT90 hermetically sealed.
Conduit Entry: 2, 3 or 4 x M20, M25, 3
⁄4” NPT.
Position Transmitters: RS, CS.

برای استعلام قیمت و خرید تماس بگیرید

سوئیچ باکس آلومینیومی ضد انفجار برند WESTLOCK

سیاری از لیمیت سوئیچ ها اتصالات ساده ای هستند که به همان صورتی که یک سوئیچ لامپ را در خانه روشن می کنید ، عمل می کنند.

دیگر انواع لیمیت سوئیچ ها ، سوئیچ های مجاورت نوری یا سوئیچ های مجاورت مغناطیسی نامیده می شوند.

سوئیچ های مجاورت نوری از دو جزء مختلف استفاده می کنند.

یک جزء ، یک پرتو نور مادون قرمز را به یک گیرنده که در فاصله دور مستقر شده می زند.

درست مانند ریموت تلویزیون که کانال را تغییر می دهد

اگر این پرتو نور شکسته شود ، لیمیت سوئیچ های مجاورت نوری یک مدار را برای تغییر نیروی برق فعال یا غیر فعال می کنند.

یک لیمیت سوئیچ مجاورت مغناطیسی یک دستگاه منحصر به فردی است که حین نزدیک شدن به یک قطعه فلز ، روشن یا خاموش می شود.

صرف نظر از انواع یا اندازه لیمیت سوئیچ ها ، این دستگاه ها فقط می توانند یک کار فعال سازی یا غیر فعال سازی را انجام دهند.

 

دانلود کاتالوگ محصول